Skip to Content

ZHANG Lu (aka Chang Lu; Tianchi; Pingshan)

Showing 1 of 1


Print this page

ZHANG Lu (aka Chang Lu; Tianchi; Pingshan) does not have an image.


ZHANG Lu (aka Chang Lu; Tianchi; Pingshan; 1464-1538))
Early Modern Ming painter
(Kaifeng. Henan Province, 1464 - 1538)

Follower of Zhe School.


Artist Objects

Your current search criteria is: Creator is "ZHANG Lu (aka Chang Lu; Tianchi; Pingshan; 1464-1538))".