Skip to Content

TOYOHARA CHIKANOBU (aka Yoshu Chikanobu; Hashimoto Chikanobu; Hashimoto Naoyoshi

Showing 1 of 1


Print this page

TOYOHARA CHIKANOBU (aka Yoshu Chikanobu; Hashimoto Chikanobu; Hashimoto Naoyoshi does not have an image.


TOYOHARA CHIKANOBU (1838 - 1912)
Modern Ukiyo-e Printmaker
(Takada, 1838 - 1912)

Active in the Meiji period.


Artist Objects

Your current search criteria is: Creator is "TOYOHARA CHIKANOBU (1838 - 1912)".